Nyereményjáték szabályzat

A játék szervezője az Inform Média Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) (továbbiakban: Szervező)

1. A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek (továbbiakban: Játékos); kivéve az Inform Média Kft. és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b.) pont).

2. A játék leírása, nyeremények, játék időtartama

A sorsoláson azok vehetnek részt, akik a Borsod Online / Hajdú Online / Szabolcs Online hírportálon nevük és e-mail címük megadásával jelentkeznek.

A játékra jelentkező között a játék végén az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Nyeremények:

Portálonként 5 páros belépő a film vetítésére.

A Játék időtartama

A játék kezdete: 2014-02-10
A játék lezárásának időpontja:
2014-02-17
A sorsolás időpontja: 2014-02-17

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

3. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele

A nyerteseket e-mailben értesítjük a sorsolást követő 3 napon belül.

A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező szerkesztőségében a nyertessel előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és az a tartaléknyertes részére kerül átadásra.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertesek nevét, fotóját az általa üzemeltetett honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és a nyeremény átvételével kapcsolatos fényképe nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

4. Adatvédelmi szabályok

A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait az INFORM MÉDIA Kft. és annak leányvállalatai a nyereményjátékban való részvétel céljából, továbbá piackutatás és közvetlen üzletszerzés, valamint reklám céljából megkeresse, személyes adatait kezelje, tárolja és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa. Tudomásul veszi, hogy a fent megadott hozzájárulás visszavonására az adatkezelés@inform.hu, továbbá a 4024 Debrecen, Dósa Nádor tér 10. szám alá küldött nyilatkoztában van lehetőség.

Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését, a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.